Ετικέτα: Χορός

Μάρπησσα, 1955. Από αριστερά: Δημήτρης Τσιγώνιας, ο μικρός Νίκος Τσιγώνιας, Κατίνα Αλιπράντη, Γιακομίνη Αλιπράντη, Ηλέκτρα Σκιαδά, Ειρήνη Μαρινοπούλου, Άννα Αρκά, Γιώργος Σκορδίλης.

Η παράδοση των πανηγυριών είναι αλληλένδετη με τις πολυάριθμες θρησκευτικές γιορτές στον κύκλο του χρόνου. Κάθε χωριό έχει τη δική του γιορτή…